• Siirt0 °C
  • İstanbul9 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türkiye Kamu-Sen’den iş bırakma eylemi
23 Mayıs 2012 Çarşamba 14:08

Türkiye Kamu-Sen’den iş bırakma eylemi

Türkiye Kamu-Sen ile Türk Eğitim-Sen, bugün Güres caddesinde iş bırakma eylemi yaptılar.

 

Türkiye Kamu-Sen ile Türk Eğitim-Sen tarafından ortaklaşa düzenlenen iş bırakma eylemi Güres caddesinde okunan basın açıklamasıyla kamuoyuna izah edildi.
 
Türk Eğitim-Sen Siirt Şube Başkanı Cengiz Özbilici tarafından aşağıdaki basın açıklaması okundu.
 
turkegitimsen1.jpg
 
Kavgam, ekmeğim için; sevdam, ülkem için diyerek, her türlü tehdide gülerek bakıp, kutlu mücadelemizin er meydanına koşan çilekeş, cefakâr, vefakâr kamu görevlisi kardeşlerim, çok kıymetli basın mensupları, Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün buraya gelmek, haksızlıkların, hukuksuzlukların; alın terimizi, emeğimizi çalanların karşısına bir abide gibi dikilebilmek her babayiğidin harcı değildir.
Memurları, emeklileri enflasyona ezdirmedik deyip, ülkenin kaymağını yandaş çevrelere dağıtanları gördünüz. Günlerce, bu sözde sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiş gibi anlattığı, toplu sözleşme tiyatrosunu izlediniz Siz hep sustunuz ve beklediniz. Şimdi sıra sizde; şimdi herkes susacak; siz konuşacaksınız. Bütün haksızlıkları, yüzsüzlükleri; yalancıların suratlarına çarpacaksınız.
Siz; Türkiye Kamu-Sen'in büyüklüğüne inandınız, gücüne güvendiniz, her türlü engeli aşarak buraya geldiniz. Allah sizden razı olsun! 
 
turkegitimsen2.jpg
 
Değerli basın mensupları; kıymetli arkadaşlar;
Yıllardır diyalog, hoşgörü diyoruz. Yıllardır kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin ilerletilmesi için mücadele veriyoruz. Elbette bu mücadelenin öncelikli hedefi kamu görevlilerinin toplu sözleşme, grev ve siyaset haklarını da içeren çağdaş, ILO standartlarında sendikal haklardır. Bu sürede hep toplumumuzun hassasiyetlerini gözettik. Gerginliklerden kaçındık. Hak mücadelemizde milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutarak, "önce ülkem" diyerek yer aldık. Ancak, bu iyi niyetimize karşılık olarak memurlarımız aleyhine yürütülen kampanyalara, memurlarımızın kazanılmış haklarının
ellerinden alınma gayretlerine maruz kaldık. İş bilmez iktidarın başarısızlıkları, kötü niyetli yöneticilerin beceriksizlikleri yıllarca sırtımıza yüklendi. Oysa bizler, vatandaşlarımızın doğduğu andan başlayarak, hayatının her anında, her alanında hizmet üretmekteyiz. Hastadan bulaşan virüs nedeniyle can veren doktor; kilometrelerce ötedeki köye ders vermeye giderken soğuktan donan öğretmen; haciz ihbarnamesini borçluya tebliğ ettiği için katledilen postacı; yangın söndürürken hayatını kaybeden itfaiyeci, ormancı; asayişi sağlarken şehit edilen polis, zabıta; raylara döşenen bombanın patlamasıyla şehit düşen makinist de biziz. Ancak yöneticiler tarafından her fırsatta hizmet üretmemekle, yan gelip yatmakla suçlanan da biziz. 
 
2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6,8 oranında büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, "büyümeye ne katkınız var ki!" denmiştir. Ekonomik kriz dönemleri, çalışanlarımızın haklarının budanması için bir fırsat olarak görülmüş, bu dönemlerde çalışanlarımız işsizlikle tehdit edilerek sesleri kısılmıştır. Daha bir ay kadar önce yatırım paketi adı altında sanayici ve iş adamlarına 2 milyar TL'lik bir kaynak yaratılırken, memurlarımız ve memur emeklilerimiz tam 5 aydır zam alamadan yaşamak zorunda kalmışlardır. Bütçe de milli gelir de milletin ortak kaynağıdır.
 
75 milyonun ortak kaynağından; milletin %99'u için ayrılan pay, milletin geri kalan %1'lik ayrıcalıklı kesimi için ayrılan pay kadar bile olamamıştır.
 
Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda %68 büyüyen bir ülkede,
çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve
adaletsizlik var demektir.
 
Memurlarımız dışlanmış, terk edilmiş ve aldatılmıştır.
Diyaloğa direnen, müzakereye kapalı, verdiği sözü yerine getirmeyen
bir iktidarla neyin konuşulacağını, hangi konuların karara
bağlanacağını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Toplu sözleşme ve grev hakkı, kamu görevlilerinin uluslar arası
sözleşmelerden doğan Anayasal hakkıdır.
Ancak yıllar süren mücadelemiz sonucunda yapılan düzenlemede grev
hakkı görmezden gelinmiş, toplu görüşmenin bile gerisinde bir sistem
getirilmiştir.
Bu yolla, toplu sözleşme sistemi sulandırılmış, sürüncemede bırakılmış
ve gücümüz, kırılmak istenmiştir.
2012 yılının Nisan ayı itibarı ile yıllık enflasyon %11,14 olarak
tespit edilmiştir.
 
Ocak-Nisan arasında ise fiyatlar genel düzeyinde %3,09'luk bir artış olmuştur.
Nisan ayı başında yapılanlarla birlikte son bir yıl içinde doğalgaza
%33; elektriğe %22; benzine %23; mazota %24 zam gelmiş, bu şartlarda
ne kamu görevlilerimizin ne de emeklilerimizin insan onuruna yaraşır
bir hayat sürme şansı kalmamıştır.
Ancak, hükümetin taraflı tutumuyla oluşturulan toplu sözleşme
masasında kamu görevlilerimiz, emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz için
sunulan maaş artış teklifi, %3,5+%4; yıllık toplam %7,5 olmuştur.
Dolayısıyla bu teklif, dört aylık enflasyon artışını dahi karşılamaktan uzaktır.
 
Bir taraftan Türkiye'nin ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olmasıyla
övünen yetkililerin, diğer taraftan memurlarına ve emeklilerine 4
aylık enflasyon kadar maaş artışı teklifi sunması anlaşılır ve kabul
edilebilir değildir.
 
Tam 5 aydır hiç zam alamayan kamu görevlilerimiz;
666 sayılı KHK ile ek ödemelerde yaratılan adaletsizliklerin çözülmesini, Bir saatlik fazla çalışma karşılığında ödenen 1,35 TL'nin hiç olmazsa çalışanın bir saatlik ücreti tutarına çıkarılmasını, 4/C'li çalışanlarımızın insan haklarına aykırı uygulamalarla çalışmaya mahkûm edilmesinden vazgeçilmesini, Mağdur edilen, unutulan 4/B'li ve diğer sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçirilmesini, İşyerlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesini beklerken; aylarca çalışıp, günlerce müzakere ettiğimiz taleplerimizin neredeyse
hiçbirinin dikkate alınmadığını görünce büyük bir hayal kırıklığı
yaşamışlardır.
 
Kamu görevlilerimizin acil çözüm bekleyen yüzlerce sorunu varken, Kamu
İşveren tarafının dalga geçercesine, bazı kamu görevlilerimize yoğurt,
süt gibi gıda maddesi yardımı yapılması önerisi, toplu sözleşme
görüşmelerinin "cacık"a çevrildiğini de bütün açıklığıyla gözler önüne
sermiştir.
 
Türkiye Kamu-Sen olarak yıllarca kamu görevlilerinin sorunlarını
anlatmaya, makul taleplerini hükümete iletmeye çalıştık; ancak hükümet
adeta sorunları çözmemek için bizlerle mücadele etti.
 
Türk memuru horlandı; itibarı zedelendi, aldatıldı; ama hizmet
üretmeye devam etti.
Bizler 75 milyon vatandaşımızdan ayrı olmaksızın, aynı geminin yolcularıyız.
Gidişatın olumlu olmadığı gün gibi aşikârdır.
Bu gidişe "dur!" demek hepimizin boynunun borcu, vatandaş olmamızın
bir gereğidir.
Bizler bugüne kadar diyalogun her yolunu denedik, hoş görünün her
türlüsünü gösterdik, sabrımızı sonuna kadar zorladık.
Ama yaptığımız her iyi niyetli girişimde, adres olarak sokaklar gösterildi.
Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.
Söz bitti, hoş görümüz karşılıksız kaldı, diyalog mekanizması tahrip edildi.
Son çare olarak eylemi seçmek zorunda kaldık.
Hakkımızı almak, iktidarı uyarmak, Türkiye'nin demokrasi ile
yönetildiğini; demokrasinin temelinde tüm kesimlerin haklarının
korunması geldiğini hatırlatmak için;
Ülkemizin kaynaklarının adil bir şekilde paylaştırılması için;
Yalnızca memurların değil, emekli, dul ve yetimlerin de seslerine
kulak verilmesi için bugün buradayız.
Bugün güzel yurdumun dört köşesinde memurlarımızın ve emeklilerimizin
bütün ümitlerini bağladığı toplu sözleşme görüşmeleriyle adeta alay
edercesine, memurlara süt, yoğurt verilmesini önerenlere, Türk memuru
en güzel cevabı veriyor.
Bu cevap, Türk memurunun kim olduğunu ve ne denli önemli görevler
yürüttüğünü, bizlerle dalga geçenlere, bizleri yok sayanlara
anlatıyor.
Şu bilinsin ki; eylemimiz asla devletimize ve bizlerden hizmet alan
vatandaşlarımıza karşı değildir.
Bizler yıllardır Türk memurunu yok sayan, sorunlarımıza çare
üretmeyen, önümüzü tıkayan ve bizlere başka çıkar yol bırakmayanlara
karşı demokratik hakkımızı kullanıyoruz.
Değerli kamu görevlileri,
Bizler iş bırakma eylemi yapmaya karar verdiğimizde gördük ki, siyasi
ve ekonomik bir cenderenin kıskacında ezilen her kesim, hislerine
tercüman olacak bir ses bekliyor.
Türkiye Kamu-Sen'in bu eylemi, yıllardır ihmal edilen, kaderiyle baş
başa bırakılan işçinin, esnafın, çiftçinin, dar ve sabit gelirli tüm
kesimlerin eylemi gibi kabul gördü.
Milletimiz, memurlarımıza tanınacak toplu sözleşme ve grev hakkının,
memurlarımızın alım gücünün artırılmasının ekonomik hayatın her
kesimine olumlu katkı yapacağının farkındadır.
Yalnızca siyasi irade bu gerçeğin farkına varamamıştır.
Onların gözleri kör, kulakları sağır, konuştuklarında dilleri
doğruları söyleyememektedir.
Siyasi irade verdiği sözleri tutmamıştır.
Toplu sözleşme görüşmelerinde dahi bir gün ak dediğine öteki gün kara demiştir.
Bir gün sıcak baktığı konulara, öbür gün soğuk bakmıştır.
İktidarda olduğu dönem boyunca kamu görevlilerinin kazanılmış
haklarını geriletmek, yeni haklar vermemek için mücadele etmişlerdir.
Seçim meydanlarındaki vaatlerini unutmuşlardır.
Bizleri eylemlilik sürecine götüren neden de işte budur.
Toplu pazarlık masasında taleplerimizi dikkate almayan Hükümet,
memurlarımızın haklarını gasp etmiştir.
Toplu görüşmenin dahi gerisinde kalan bu sözde toplu sözleşme sistemi,
yetersiz ve yanlış Anayasa değişikliğinin Türk memuruna verdiği en
büyük zarardır.
Yıllardır, kanunen memurlarca gördürülmesi gereken devletin asli ve
sürekli görevleri taşeronlara, vekillere devredilmiştir.
4-B, 4-C kapsamında istihdam artırılarak, bu çalışanlar birçok haktan
mahrum bırakılmıştır.
Ülke kaynakları ve öncelikleri güçlü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtılmıştır.
Bizler, toplu sözleşme öncesinde, o masada memurun ve emeklinin gözü,
kulağı ve sesi olacağımızı, kimsenin toplu sözleşme masasında
pazarlanmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik.
Bu sözümüzü tuttuk. İşte meydan; işte memur; işte Türkiye Kamu-Sen...
Bu noktada eylemimize destek veren tüm kamu çalışanlarına, emeklilere
ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz.
Bizim amacımız kamu görevlilerinin haklarını korumak ve geliştirmek.
Bu amaçla bütün sivil toplum kuruluşlarını kucaklamaya hazırız.
Sendikal taassuptan uzağız. Herkesi aynı içtenlikle kucaklayarak haklı
davamız için yola çıktık; demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal
haklarımızı istiyoruz.
Memurumuzun gelecekle ilgili endişeli bekleyişine, her türlü
belirsizlik ve umutsuzluğuna son vermek için başlattığımız mücadelede
ellerimizi, gönüllerimizi, saflarımızı ve seslerimizi birleştirdik.
Vatandaşlarımız, tren istasyonlarına, otobüs duraklarına,
havaalanlarına, okullara, hastanelere, devlet dairelerine
gittiklerinde hizmet sunulmadığını gördüklerinde, ellerini
vicdanlarına koymalarını ve düşünmelerini istiyoruz:
Her gün sabah, herkes uyurken trenler, otobüsler çalışmaya başlıyor;
Kesintisiz olarak uçaklar havalanıyor, iniyor;
Ezanlar okunuyor, ders zili çalıyor,
Gece gündüz doktor, hemşire, hastabakıcı, temizlikçi görevinin başında,
Karda kışta, soğukta sıcakta her şartta görev yapıyor;
İtfaiyeci, ormancı yangınlara koşuyor;
Polis, asker, zabıta herkes işini yapıyor ve bizler fark etmesek de
memurlarımız görevlerinin başında olduğu için, hayat olağan seyrinde,
aksama olmadan akıp gidiyor.
Ama ne zaman ki, bu çalışanlarımız haklarını istiyorlar; adil bir
gelir dağılımı diyorlar, ülke kaynakları etkin ve verimli kullanılsın
diyorlar, ne yazık ki o zaman siyasi irade, onlara meydanları
gösteriyor.
Seçim zamanında verdiği vaatleri unutuyor, imzasına sahip çıkmıyor.
Her fırsatta çalışmamakla suçlanıyor; yan gelip yatmakla itham ediliyor.
En tabi hakları yıllardır verilmiyor.
Devleti temsil eden çalışanlar açlık ve yoksulluğa terk edilmiş,
elverişsiz yerlerde çalışırken, seslerine kulak tıkanıyor.
İşte ülkemizde kamu çalışanlarının durumu budur.
Türk memuru bu nedenlerle bir gün çalışmama hakkını kullanmaktadır.
Yıllardır memursuz bir ülke özlemi ile yanıp tutuşanlar, şimdi
memursuz Türkiye'yi görsünler.
Bizler bugün hükümetin;
Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için,
Tek taraflı uygulamalardan vazgeçerek, tabanın sesine kulak vermesi için,
Büyümeden pay vermediği kamu çalışanına daha fazla cefa çektirmekten
vazgeçmesi için,
Kapsamlı ve adil bir sosyal güvenlik sistemi için,
Adil bir gelir dağılımı sağlaması için,
Ülkemizin kaynaklarını faizciye, rantiyeciye değil, işsizliğe son
verecek yatırım harcamalarına aktarması için,
Memurlarımızın;
Gerçek anlamda toplu sözleşme ve grev hakkı için,
Farklı statülerde istihdam edilerek haklarının geriletilmesine "dur" demek için,
Onuru, haysiyeti, kariyeri ve kaybettiklerini geri almak için,
Hak için, adalet için, daha güzel yarınlar için iş bıraktık.
Yetkililerin tehditleri bizleri yolumuzdan döndüremedi.
Şimdi yargı kararlarıyla, Anayasa hükmü ile, uluslar arası
sözleşmelerle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile bizlere tanınmış
olan haklarımızı kullanıyoruz.
Hakkımızı alana kadar, mücadelemiz devam edecektir.
Bugün ne güzel bir gün. Bugün; maskelerin düştüğü, gerçeklerin ortaya
çıktığı gündür.
Bugün; memurların haklarını iç edenlerin kaçacak delik aradığı gündür.
Bugün; memurlarımız; üzerlerine asılan her türlü asılsız yaftayı parçaladı.
"Memur ne iş yapıyor ki! Yan gelip yatıyor" diyenler, memurların ne iş
yaptığını gördü.
Bugün, meydanlarda tüm haksızlıklara karşı meydan okuyan ve tüm
riyakârların günahlarını suratlarına çarpan bir Türkiye Kamu-Sen var.
Bugün inanın ki tüm emekliler, tüm memurlar, tüm Türkiye "İyi ki
Türkiye Kamu-Sen var" diyor.
 
YAŞASIN TOPLU SÖZLEŞMELİ GREVLİ SENDİKAL HAK MÜCADELEMİZ!
 
YAŞASIN TÜRKİYE KAMU-SEN!
Bu haber toplam 1895 defa okunmuştur
YORUMLAR
Mahkeme Bile Kadıya Mülk Değildir!!!
Semih
Ya arkadaşlar sendika tartışmalarını bırakın artık...Dün başbakanın öğretmeneleri küçümseyici ifadelerinden sonra sendika tartışmasını anlamsız buluyorum..Öğretmenleri düz memurlarla kıyasalyan ve öğretmenlik mesleğinin yoğunluğunu ve taşıdığı riskleri anlamaktan uzak bir zihniyet bu ülkeyi nereye doğru götürüyor...Böylece dün itibariyle Meb bakanın fikir babasının Başbakan olduğu belli olmuştur.3 dönem ak partiye oy veren biri olarak verdiğim oylar haram olsun..Bundan sonra da oy moy yok..Ha 2015'te yine iktidar olabilirler..Fakat ben kendime olan saygımdan dolayı iyice şımaran bu zihniyete oy vermiyeceğim.İyice zafer şarhoşluğuna kapılıp kibir kıyılarında gezen iktidar;mahkemenin bile kadıya bile mülk olmadığını unutmasın..
25 Mayıs 2012 Cuma 14:06
MEMURSENLİ ARKADAŞIM 5
DENİZ YILMAZ
Sözüm polis arkadaşlara:
Çevreciler isyan eder, döversiniz... İşçi eylem yapar, döversiniz... Öğrenci sokağa çıkar, döversiniz... Kendi arkadaşlarınız sizin haklarınızı arar, yine döversiniz...
Tamam; emir kulusunuz da... Dayak makinesi değilsiniz!Biraz kalbinizi ve beyninizi devreye sokun...
Yılda bir kez polis haftasında şirinlik yaparak, “Yok halkımızın şöyle yanındayız, yok böyle şefkatliyiz” demenize kimse inanmıyor artık...
Önce insan olun; sonra polis...Yoksa... Yakında selam vereniniz bile kalmayacak!
24 Mayıs 2012 Perşembe 10:26
MEMURSENLİ ARKADAŞIM 4
DENİZ YILMAZ
Önce insan olun, sonra polis!

Fransa’nın Soykırımı İnkar Yasası’nı çıkardığı gece, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bazı muhalefet partileriyle el ele vererek vekil maaşlarını ikiye katlayan iktidar, sıra memurlara gelince yüzde 3,5+4’ten yukarı çıkmadı.
Bunu yaparken, memurların ağırlıklı olarak iktidar yandaşı Memur-Sen’e üye olmasından cesaret buldu.
Ancak diğer kamu emekçileri sendikaları, Memur-Sen’den de bir iki sendika dün iş bırakarak ve sokağa çıkarak eylem yaptı. Peki; ne oldu?
Kendileri de memur olan polisler Ankara’da, Mersin’de, Diyarbakır’da ve diğer illerde, kendilerinin de haklarını savunan memurları copladı.
Copu az buldukları yerlerde, biber gazı devreye girdi. Onlarca memur ve polis yaralandı.
Yani siyasiler seyretti; memur, memurla, memur hakları için kavga etti.
24 Mayıs 2012 Perşembe 10:25
MEMURSENLİ ARKADAŞIM 3
DENİZ YILMAZ
Çünkü onlar da biliyorlar ki diretecek, dayatacak güçleri yok.“İş bırakırız” diyorlar, korkarak, çekinerek, fısıltıyla...Bırakamazlar; çünkü yasa dışı!
Zamanında “grevsiz” toplu sözleşmeyi desteklerken de biliyorlardı bunu ama amaçları zaten iktidarı sıkıştırmak olmadığı için kulak ardı etmişlerdi.Şimdi de sadece yüz binleri bulan üyelerinin gazını alıyorlar.“Bakın biz sizin için nasıl hükümetle papaz olduk, haklarınızı nasıl savunduk” demek için artistlik yapıyorlar!Memur-Sen’ci arkadaşlar:Eğer siz, her fırsatta ülke ekonomisini yüzde 9-10 büyütmekle övünen bir iktidardan, kopara kopara bunun yarısının bile altında bir oranda zam koparabiliyorsanız...Gidin hemen allık sürün!Çünkü “sarı”lık her yanınızdan akıyor.
24 Mayıs 2012 Perşembe 10:24
MEMURSENLİ KARDEŞİM
DENİZ YILMAZ
Coplu sözleşme değil, memurun gazını alma operasyonu!Memurların toplu sözleşme ve grev hakkı yoktu ama memur sendikaları yıllardır vardı.
Arada sırada da olsa toplanır, mağduriyetlerini dile getirir, haklarını ararlardı.
İyi niyetle kurulmuş, bilinçli kişilerin yönettiği sendikalardı bunlar...
Etkileri yoktu, taleplerini duyurmakta bile güçlük çekiyorlardı; ama inançlıydılar...İktidar; 12 Eylül 2010 referandumunda bu konuyu “malzeme” yaptı...
Zaten var olan memur sendikalarını, anayasaya koydurdu.
Bir de sözüm ona “toplu sözleşme hakkı” tanıdı.
Ama “grev hakkı”nı vermedi!
Ardından bu garip sistemin yasasını çıkardı.
Grevsiz toplu sözleşmenin hiçbir işe yaramayacağı ortadayken; bizim “Yetmez ama evet”çiler, bunu dadestekledi!Bu arada; idealist memur sendikaları bir takım suçlamalarla zan altında bırakıldı.
Yöneticileri hakkında “terör suçu”ndan soruşturmalar, davalar açıldı.Memurun kafası karıştırıldı.
24 Mayıs 2012 Perşembe 10:22
üç buçuk
mehmet
bu ülkede asgari ücretle geçinen akşama evine ekmek götüreceği belli olmayan insanlar var bankalara boç yaparak kredi çekerek maaşlarını bağlayanlara yüzde yirmi de zam versen yine kendini kurtaramazlar. bu yapılan eylemler esnafın asgari ücretle geçinenlerin tepkisini çekmiştir.insan oğlunun gözünü acak toprak doyurur.
24 Mayıs 2012 Perşembe 09:14
lokman kardeş
vedat
lokman kardeş sen süper bir insansın. sendeki zekayı nolur buralarda tüketme. seni avrupaya gönderelim. sponsorunda ben olayım. sen avrupa ülkelerine lazımsın numunelik insan:))
24 Mayıs 2012 Perşembe 01:01
haber ve habercilik
lokman
türk eğitim se ile türkiye kamusen zaten aynı kişiler. siz nerede yaşıyorsunuz Allah aşkına. birde neden dha büyük eylemleri görmüyorsunuz. yuh sizin haber anlayışınıza.
23 Mayıs 2012 Çarşamba 23:38
1 ocak - yine abdullahın dondurması
ÜLKE GÜNDEMİNDEN
siirt üniversitesi haberi
Paralel ihanet çetesi
paralel yapı mahkemeye verdi
siirt milletvekili osman ören
  • Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı
  • Kemal Bilim, Yeni Türkiye’de ciddi bir gelişim var
  • Barajlardan kaynaklanan su yükselmelerine önlem
  • Kurtalan ve Baykan köylerinde elektrik kesintisi olacak
  • Siirt Defterdarı Meral Dönmez kararlı
siirt fıstığı
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Siirtliler Net | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0212) 293 01 32 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA