• BIST 94.655
 • Altın 144,935
 • Dolar 3,5508
 • Euro 3,8707
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C
 • Siirt 9 °C

Türkiye Kamu-Sen’den iş bırakma eylemi

Türkiye Kamu-Sen’den iş bırakma eylemi
Türkiye Kamu-Sen ile Türk Eğitim-Sen, bugün Güres caddesinde iş bırakma eylemi yaptılar.

 

Türkiye Kamu-Sen ile Türk Eğitim-Sen tarafından ortaklaşa düzenlenen iş bırakma eylemi Güres caddesinde okunan basın açıklamasıyla kamuoyuna izah edildi.
 
Türk Eğitim-Sen Siirt Şube Başkanı Cengiz Özbilici tarafından aşağıdaki basın açıklaması okundu.
 
turkegitimsen1.jpg
 
Kavgam, ekmeğim için; sevdam, ülkem için diyerek, her türlü tehdide gülerek bakıp, kutlu mücadelemizin er meydanına koşan çilekeş, cefakâr, vefakâr kamu görevlisi kardeşlerim, çok kıymetli basın mensupları, Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün buraya gelmek, haksızlıkların, hukuksuzlukların; alın terimizi, emeğimizi çalanların karşısına bir abide gibi dikilebilmek her babayiğidin harcı değildir.
Memurları, emeklileri enflasyona ezdirmedik deyip, ülkenin kaymağını yandaş çevrelere dağıtanları gördünüz. Günlerce, bu sözde sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiş gibi anlattığı, toplu sözleşme tiyatrosunu izlediniz Siz hep sustunuz ve beklediniz. Şimdi sıra sizde; şimdi herkes susacak; siz konuşacaksınız. Bütün haksızlıkları, yüzsüzlükleri; yalancıların suratlarına çarpacaksınız.
Siz; Türkiye Kamu-Sen'in büyüklüğüne inandınız, gücüne güvendiniz, her türlü engeli aşarak buraya geldiniz. Allah sizden razı olsun! 
 
turkegitimsen2.jpg
 
Değerli basın mensupları; kıymetli arkadaşlar;
Yıllardır diyalog, hoşgörü diyoruz. Yıllardır kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin ilerletilmesi için mücadele veriyoruz. Elbette bu mücadelenin öncelikli hedefi kamu görevlilerinin toplu sözleşme, grev ve siyaset haklarını da içeren çağdaş, ILO standartlarında sendikal haklardır. Bu sürede hep toplumumuzun hassasiyetlerini gözettik. Gerginliklerden kaçındık. Hak mücadelemizde milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutarak, "önce ülkem" diyerek yer aldık. Ancak, bu iyi niyetimize karşılık olarak memurlarımız aleyhine yürütülen kampanyalara, memurlarımızın kazanılmış haklarının
ellerinden alınma gayretlerine maruz kaldık. İş bilmez iktidarın başarısızlıkları, kötü niyetli yöneticilerin beceriksizlikleri yıllarca sırtımıza yüklendi. Oysa bizler, vatandaşlarımızın doğduğu andan başlayarak, hayatının her anında, her alanında hizmet üretmekteyiz. Hastadan bulaşan virüs nedeniyle can veren doktor; kilometrelerce ötedeki köye ders vermeye giderken soğuktan donan öğretmen; haciz ihbarnamesini borçluya tebliğ ettiği için katledilen postacı; yangın söndürürken hayatını kaybeden itfaiyeci, ormancı; asayişi sağlarken şehit edilen polis, zabıta; raylara döşenen bombanın patlamasıyla şehit düşen makinist de biziz. Ancak yöneticiler tarafından her fırsatta hizmet üretmemekle, yan gelip yatmakla suçlanan da biziz. 
 
2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6,8 oranında büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, "büyümeye ne katkınız var ki!" denmiştir. Ekonomik kriz dönemleri, çalışanlarımızın haklarının budanması için bir fırsat olarak görülmüş, bu dönemlerde çalışanlarımız işsizlikle tehdit edilerek sesleri kısılmıştır. Daha bir ay kadar önce yatırım paketi adı altında sanayici ve iş adamlarına 2 milyar TL'lik bir kaynak yaratılırken, memurlarımız ve memur emeklilerimiz tam 5 aydır zam alamadan yaşamak zorunda kalmışlardır. Bütçe de milli gelir de milletin ortak kaynağıdır.
 
75 milyonun ortak kaynağından; milletin %99'u için ayrılan pay, milletin geri kalan %1'lik ayrıcalıklı kesimi için ayrılan pay kadar bile olamamıştır.
 
Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda %68 büyüyen bir ülkede,
çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve
adaletsizlik var demektir.
 
Memurlarımız dışlanmış, terk edilmiş ve aldatılmıştır.
Diyaloğa direnen, müzakereye kapalı, verdiği sözü yerine getirmeyen
bir iktidarla neyin konuşulacağını, hangi konuların karara
bağlanacağını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Toplu sözleşme ve grev hakkı, kamu görevlilerinin uluslar arası
sözleşmelerden doğan Anayasal hakkıdır.
Ancak yıllar süren mücadelemiz sonucunda yapılan düzenlemede grev
hakkı görmezden gelinmiş, toplu görüşmenin bile gerisinde bir sistem
getirilmiştir.
Bu yolla, toplu sözleşme sistemi sulandırılmış, sürüncemede bırakılmış
ve gücümüz, kırılmak istenmiştir.
2012 yılının Nisan ayı itibarı ile yıllık enflasyon %11,14 olarak
tespit edilmiştir.
 
Ocak-Nisan arasında ise fiyatlar genel düzeyinde %3,09'luk bir artış olmuştur.
Nisan ayı başında yapılanlarla birlikte son bir yıl içinde doğalgaza
%33; elektriğe %22; benzine %23; mazota %24 zam gelmiş, bu şartlarda
ne kamu görevlilerimizin ne de emeklilerimizin insan onuruna yaraşır
bir hayat sürme şansı kalmamıştır.
Ancak, hükümetin taraflı tutumuyla oluşturulan toplu sözleşme
masasında kamu görevlilerimiz, emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz için
sunulan maaş artış teklifi, %3,5+%4; yıllık toplam %7,5 olmuştur.
Dolayısıyla bu teklif, dört aylık enflasyon artışını dahi karşılamaktan uzaktır.
 
Bir taraftan Türkiye'nin ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olmasıyla
övünen yetkililerin, diğer taraftan memurlarına ve emeklilerine 4
aylık enflasyon kadar maaş artışı teklifi sunması anlaşılır ve kabul
edilebilir değildir.
 
Tam 5 aydır hiç zam alamayan kamu görevlilerimiz;
666 sayılı KHK ile ek ödemelerde yaratılan adaletsizliklerin çözülmesini, Bir saatlik fazla çalışma karşılığında ödenen 1,35 TL'nin hiç olmazsa çalışanın bir saatlik ücreti tutarına çıkarılmasını, 4/C'li çalışanlarımızın insan haklarına aykırı uygulamalarla çalışmaya mahkûm edilmesinden vazgeçilmesini, Mağdur edilen, unutulan 4/B'li ve diğer sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçirilmesini, İşyerlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesini beklerken; aylarca çalışıp, günlerce müzakere ettiğimiz taleplerimizin neredeyse
hiçbirinin dikkate alınmadığını görünce büyük bir hayal kırıklığı
yaşamışlardır.
 
Kamu görevlilerimizin acil çözüm bekleyen yüzlerce sorunu varken, Kamu
İşveren tarafının dalga geçercesine, bazı kamu görevlilerimize yoğurt,
süt gibi gıda maddesi yardımı yapılması önerisi, toplu sözleşme
görüşmelerinin "cacık"a çevrildiğini de bütün açıklığıyla gözler önüne
sermiştir.
 
Türkiye Kamu-Sen olarak yıllarca kamu görevlilerinin sorunlarını
anlatmaya, makul taleplerini hükümete iletmeye çalıştık; ancak hükümet
adeta sorunları çözmemek için bizlerle mücadele etti.
 
Türk memuru horlandı; itibarı zedelendi, aldatıldı; ama hizmet
üretmeye devam etti.
Bizler 75 milyon vatandaşımızdan ayrı olmaksızın, aynı geminin yolcularıyız.
Gidişatın olumlu olmadığı gün gibi aşikârdır.
Bu gidişe "dur!" demek hepimizin boynunun borcu, vatandaş olmamızın
bir gereğidir.
Bizler bugüne kadar diyalogun her yolunu denedik, hoş görünün her
türlüsünü gösterdik, sabrımızı sonuna kadar zorladık.
Ama yaptığımız her iyi niyetli girişimde, adres olarak sokaklar gösterildi.
Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.
Söz bitti, hoş görümüz karşılıksız kaldı, diyalog mekanizması tahrip edildi.
Son çare olarak eylemi seçmek zorunda kaldık.
Hakkımızı almak, iktidarı uyarmak, Türkiye'nin demokrasi ile
yönetildiğini; demokrasinin temelinde tüm kesimlerin haklarının
korunması geldiğini hatırlatmak için;
Ülkemizin kaynaklarının adil bir şekilde paylaştırılması için;
Yalnızca memurların değil, emekli, dul ve yetimlerin de seslerine
kulak verilmesi için bugün buradayız.
Bugün güzel yurdumun dört köşesinde memurlarımızın ve emeklilerimizin
bütün ümitlerini bağladığı toplu sözleşme görüşmeleriyle adeta alay
edercesine, memurlara süt, yoğurt verilmesini önerenlere, Türk memuru
en güzel cevabı veriyor.
Bu cevap, Türk memurunun kim olduğunu ve ne denli önemli görevler
yürüttüğünü, bizlerle dalga geçenlere, bizleri yok sayanlara
anlatıyor.
Şu bilinsin ki; eylemimiz asla devletimize ve bizlerden hizmet alan
vatandaşlarımıza karşı değildir.
Bizler yıllardır Türk memurunu yok sayan, sorunlarımıza çare
üretmeyen, önümüzü tıkayan ve bizlere başka çıkar yol bırakmayanlara
karşı demokratik hakkımızı kullanıyoruz.
Değerli kamu görevlileri,
Bizler iş bırakma eylemi yapmaya karar verdiğimizde gördük ki, siyasi
ve ekonomik bir cenderenin kıskacında ezilen her kesim, hislerine
tercüman olacak bir ses bekliyor.
Türkiye Kamu-Sen'in bu eylemi, yıllardır ihmal edilen, kaderiyle baş
başa bırakılan işçinin, esnafın, çiftçinin, dar ve sabit gelirli tüm
kesimlerin eylemi gibi kabul gördü.
Milletimiz, memurlarımıza tanınacak toplu sözleşme ve grev hakkının,
memurlarımızın alım gücünün artırılmasının ekonomik hayatın her
kesimine olumlu katkı yapacağının farkındadır.
Yalnızca siyasi irade bu gerçeğin farkına varamamıştır.
Onların gözleri kör, kulakları sağır, konuştuklarında dilleri
doğruları söyleyememektedir.
Siyasi irade verdiği sözleri tutmamıştır.
Toplu sözleşme görüşmelerinde dahi bir gün ak dediğine öteki gün kara demiştir.
Bir gün sıcak baktığı konulara, öbür gün soğuk bakmıştır.
İktidarda olduğu dönem boyunca kamu görevlilerinin kazanılmış
haklarını geriletmek, yeni haklar vermemek için mücadele etmişlerdir.
Seçim meydanlarındaki vaatlerini unutmuşlardır.
Bizleri eylemlilik sürecine götüren neden de işte budur.
Toplu pazarlık masasında taleplerimizi dikkate almayan Hükümet,
memurlarımızın haklarını gasp etmiştir.
Toplu görüşmenin dahi gerisinde kalan bu sözde toplu sözleşme sistemi,
yetersiz ve yanlış Anayasa değişikliğinin Türk memuruna verdiği en
büyük zarardır.
Yıllardır, kanunen memurlarca gördürülmesi gereken devletin asli ve
sürekli görevleri taşeronlara, vekillere devredilmiştir.
4-B, 4-C kapsamında istihdam artırılarak, bu çalışanlar birçok haktan
mahrum bırakılmıştır.
Ülke kaynakları ve öncelikleri güçlü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtılmıştır.
Bizler, toplu sözleşme öncesinde, o masada memurun ve emeklinin gözü,
kulağı ve sesi olacağımızı, kimsenin toplu sözleşme masasında
pazarlanmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik.
Bu sözümüzü tuttuk. İşte meydan; işte memur; işte Türkiye Kamu-Sen...
Bu noktada eylemimize destek veren tüm kamu çalışanlarına, emeklilere
ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz.
Bizim amacımız kamu görevlilerinin haklarını korumak ve geliştirmek.
Bu amaçla bütün sivil toplum kuruluşlarını kucaklamaya hazırız.
Sendikal taassuptan uzağız. Herkesi aynı içtenlikle kucaklayarak haklı
davamız için yola çıktık; demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal
haklarımızı istiyoruz.
Memurumuzun gelecekle ilgili endişeli bekleyişine, her türlü
belirsizlik ve umutsuzluğuna son vermek için başlattığımız mücadelede
ellerimizi, gönüllerimizi, saflarımızı ve seslerimizi birleştirdik.
Vatandaşlarımız, tren istasyonlarına, otobüs duraklarına,
havaalanlarına, okullara, hastanelere, devlet dairelerine
gittiklerinde hizmet sunulmadığını gördüklerinde, ellerini
vicdanlarına koymalarını ve düşünmelerini istiyoruz:
Her gün sabah, herkes uyurken trenler, otobüsler çalışmaya başlıyor;
Kesintisiz olarak uçaklar havalanıyor, iniyor;
Ezanlar okunuyor, ders zili çalıyor,
Gece gündüz doktor, hemşire, hastabakıcı, temizlikçi görevinin başında,
Karda kışta, soğukta sıcakta her şartta görev yapıyor;
İtfaiyeci, ormancı yangınlara koşuyor;
Polis, asker, zabıta herkes işini yapıyor ve bizler fark etmesek de
memurlarımız görevlerinin başında olduğu için, hayat olağan seyrinde,
aksama olmadan akıp gidiyor.
Ama ne zaman ki, bu çalışanlarımız haklarını istiyorlar; adil bir
gelir dağılımı diyorlar, ülke kaynakları etkin ve verimli kullanılsın
diyorlar, ne yazık ki o zaman siyasi irade, onlara meydanları
gösteriyor.
Seçim zamanında verdiği vaatleri unutuyor, imzasına sahip çıkmıyor.
Her fırsatta çalışmamakla suçlanıyor; yan gelip yatmakla itham ediliyor.
En tabi hakları yıllardır verilmiyor.
Devleti temsil eden çalışanlar açlık ve yoksulluğa terk edilmiş,
elverişsiz yerlerde çalışırken, seslerine kulak tıkanıyor.
İşte ülkemizde kamu çalışanlarının durumu budur.
Türk memuru bu nedenlerle bir gün çalışmama hakkını kullanmaktadır.
Yıllardır memursuz bir ülke özlemi ile yanıp tutuşanlar, şimdi
memursuz Türkiye'yi görsünler.
Bizler bugün hükümetin;
Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için,
Tek taraflı uygulamalardan vazgeçerek, tabanın sesine kulak vermesi için,
Büyümeden pay vermediği kamu çalışanına daha fazla cefa çektirmekten
vazgeçmesi için,
Kapsamlı ve adil bir sosyal güvenlik sistemi için,
Adil bir gelir dağılımı sağlaması için,
Ülkemizin kaynaklarını faizciye, rantiyeciye değil, işsizliğe son
verecek yatırım harcamalarına aktarması için,
Memurlarımızın;
Gerçek anlamda toplu sözleşme ve grev hakkı için,
Farklı statülerde istihdam edilerek haklarının geriletilmesine "dur" demek için,
Onuru, haysiyeti, kariyeri ve kaybettiklerini geri almak için,
Hak için, adalet için, daha güzel yarınlar için iş bıraktık.
Yetkililerin tehditleri bizleri yolumuzdan döndüremedi.
Şimdi yargı kararlarıyla, Anayasa hükmü ile, uluslar arası
sözleşmelerle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile bizlere tanınmış
olan haklarımızı kullanıyoruz.
Hakkımızı alana kadar, mücadelemiz devam edecektir.
Bugün ne güzel bir gün. Bugün; maskelerin düştüğü, gerçeklerin ortaya
çıktığı gündür.
Bugün; memurların haklarını iç edenlerin kaçacak delik aradığı gündür.
Bugün; memurlarımız; üzerlerine asılan her türlü asılsız yaftayı parçaladı.
"Memur ne iş yapıyor ki! Yan gelip yatıyor" diyenler, memurların ne iş
yaptığını gördü.
Bugün, meydanlarda tüm haksızlıklara karşı meydan okuyan ve tüm
riyakârların günahlarını suratlarına çarpan bir Türkiye Kamu-Sen var.
Bugün inanın ki tüm emekliler, tüm memurlar, tüm Türkiye "İyi ki
Türkiye Kamu-Sen var" diyor.
 
YAŞASIN TOPLU SÖZLEŞMELİ GREVLİ SENDİKAL HAK MÜCADELEMİZ!
 
YAŞASIN TÜRKİYE KAMU-SEN!
Bu haber toplam 2498 defa okunmuştur
 • Yorumlar 8
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Yorumlarınız editörlerimiz tarafından incelendikten sonra uygunsa onaylanacaktır.
  Yoğunluktan dolayı bazı yorumların geç onaylandığını bildirir, gecikmeden dolayı okuyucularımızın anlayışına sığınırız.
  Diğer Haberler
 • Şirvan’daki maden faciası Türkiye gündeminde19 Kasım 2016 Cumartesi 22:04
 • Okan Bayülgen'i tiye aldı19 Kasım 2016 Cumartesi 15:38
 • Ey Demirtaş Yasin oku terletmez açılırsın! - Esra Elönü05 Kasım 2016 Cumartesi 21:53
 • Yasin Börü’nün hesabı sorulacak05 Kasım 2016 Cumartesi 21:36
 • Hdp vekilinden Kürtlere hakaret05 Kasım 2016 Cumartesi 18:06
 • 15 Temmuz Gazilerinden Siirtli Mahsun Göl02 Kasım 2016 Çarşamba 11:35
 • Selahattin Demirtaş’ın mal mal izleyeceksin açıklaması24 Ağustos 2016 Çarşamba 17:33
 • Siirt’te Cerablus harekatı için Fetih Suresi okunuyor24 Ağustos 2016 Çarşamba 17:06
 • Siirt HUDER’den terör eylemlerine kınama19 Ağustos 2016 Cuma 10:37
 • FETÖ ve PKK'nın yeni hedefi!16 Ağustos 2016 Salı 15:07
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Siirtliler | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0532 213 58 04 | Haber Scripti: CM Bilişim