1. YAZARLAR

  2. Abdurrezzak Çelik

  3. SİİRT'TE SAĞLIK
Abdurrezzak Çelik

Abdurrezzak Çelik

Yazarın Tüm Yazıları >

SİİRT'TE SAĞLIK

A+A-

            Osmanlı dönemi 19. yüzyıla kadar sağlık kurumları uygulama bakımından Selçuklu Devletinden miras olarak aldığı sistemi devam ettirmiştir. Tanzimat’ın ilanından sonra Osmanlıda başlayan yenileşme hareketiyle beraberinde sağlıkta da bir takım gelişmelerin oluşmasını sağlamıştır. III. Selim döneminde sağlık alanında ilk yenilikler yapılmış ve 1799 yılında ordunun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için Levent Çiftliği kışlasında ilk çağdaş hastane olan Levent Çiftliği Hastanesi açılmıştır. II. Mahmud döneminde Devletin hastane adını taşıyan ve 1845 yılında hasta kabul etmeye başlayan ilk vakıf hastanesi İstanbul’da açılan Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi bu dönemde faaliyetlerine başlamıştır.

         Osmanlı Devleti’nde yaygın sağlık hizmetleri belediyeler aracılığıyla halka sunulmaya başlanmış ve bu yönde 1870 yılında gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Aynı yıl taşra da belediye meclislerinde müşavir üye olarak bir hekimin bulunmasını öngören İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi yayımlanmıştır.

         Siirt’te ilk sağlık hizmetleri belediyelerde görevlendirilen doktorlar tarafından sağlanmıştır. Siirt’te ilk doktor kadro tahsisi 1873 yılında kararlaştırılmış ve sancağa doktor olarak 2 Eylül 1882 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu Hayrullah Efendi atanmıştır. 

         19. yüzyılda Siirt de sağlık hizmetleri bulaşıcı hastalıklarla mücadelede etkin rol oynamıştır. Sancakta meydana gelen bulaşıcı hastalıklarla mücadelede askeri kışlalardaki doktorlar ve sağlık personeli de görev almıştır.  1890 yılında şehirde görülen çiçek salgını karşısında ciddi mücadele verilmiş ve Erzurum’dan getirilen aşı kalemleri şehrin en ücra köşelerine kadar ulaştırılmaya çalışılarak hastalığın önüne geçilmek için çalışmalar yapılmıştır.

         1889 yılında Musul’da baş gösteren kolera salgını karşısında Musul’un Siirt ile sınır olması nedeniyle uygun yerlere kordonlar çekilerek karantina oluşturulmuştur. Ancak Musul’da görülen kolera salgınının alınan tedbirlere rağmen Siirt’e ulaşmasının önüne geçilememiştir. 1890 yılında salgın Siirt’te de görülmüş ve çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştur. Salgınla mücadele kapsamında Siirt’in doktor ihtiyacı Şükrü Efendi’nin görevlendirilmesiyle giderilmeye çalışılmıştır.

         Siirt’te yaşanan salgın hastalıklarla mücadele kapsamında basın etkin bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. 1890 yılında Bitlis Vilayetine bağlı bulunması nedeniyle Siirt ile ilgili Bitlis Gazetesinde çeşitli bilgilendirici haberler yayımlanmıştır. Bu haberlerde salgın hastalıklarla mücadele yöntemleri, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemlerine ilişkin birçok haber yapılarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.        

         Cumhuriyet Döneminde Siirt’te 1929 yılında ilk hastane kurulmuş ve 1933 yılında da hastanenin yataklı bölümü faaliyete geçmiştir. Ancak Siirt’te hastane yapılmasına rağmen etkin bir sağlık hizmeti sunulamamıştır. Cumhuriyet Döneminde de şehirde çeşitli bulaşıcı hastalık görülmüş ve bu hastalıklar birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Özellikle sıtma, trahom, çiçek, verem gibi hastalıklar şehirde yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer almıştır.

         21. Yüzyıla kadar Siirt’te yaygın bir sağlık hizmetinden söz etmek mümkün olmamıştır. Ancak son 20 yılda hükümetin sağlık alanında yaptığı reformlar şehrin sağlık sorunlarını çözmeye yönelik önemli bir aşama kaydedilmiştir. Bu gün şehirde bir devlet hastanesi, üç özel hastane, ağız ve diş hastanesi ve her mahallede aile hekimleri olmak üzere şehrin sağlık sorunları çözüme kavuşturulmuştur. Siirt siyasetçileri ve sivil toplum kuruluşlarının önemli girişimleriyle çevre illerden pozitif bir şekilde ayrışarak Tıp Fakültesinin kurulmasının kararı alınmıştır. Özellikle şehirde kurulan Tıp Fakültesi ilerdeki yıllarda Siirt’in sağlık sorunlarının çözümüne yönelik atılan en önemli adımdır. Prof. Dr. Vefik ARICA’nın gayretli çalışmaları sayesinde fakültemiz sadece şehre değil bölgeye hitap edecek bir sağlık kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte ve biz Siirtlilerin göğsünü kabartmaktadır.

         14 Mart 1919'dan beri her yıl aynı tarihte Kutlanan Tıp Bayramı bu yılki kutlamaları bizim için daha anlamlı hale gelmiştir. Siirt’te ilk kez 13 Mart 2019’da değerli dekanımız Prof. Dr. Vefik ARICA’nın üstün gayretiyle Tıp Zirvesi yapılacak ve şehrin sağlık tarihi yeniden yazılmaya başlanacaktır. Kim bilir bundan yıllar yıllar sonra Siirt tarihi hakkında yapılacak akademik çalışmalarda bu gün özveriyle çalışan Tıp Fakültesi personelleri tarihin vefakâr figürleri olarak anılacaktır.

         Bu vesileyle Gece-gündüz, demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, görevlerini zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar, yeni dönemde Şehrimizin layık olduğu sağlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik başarılı çalışmalar yapılması temennisiyle.

Bu yazı toplam 2730 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUMUNUZ UYGUNSUZDUR!
9 Yorum