1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Siirt Üniversitesindeki atamalara değinildi
Siirt Üniversitesindeki atamalara değinildi

Siirt Üniversitesindeki atamalara değinildi

Eğitim-Sen Siirt şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında Siirt üniversitesindeki atamalara değinildi.

A+A-

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Üniversiteler; demokratik, laik, bilimsel ve özgür düşüncenin yeşerdiği, eşitliğe, adalete ve hukukun üstünlüğüne riayet eden kurumlar olmalıdır. Aksi halde düşüncelerin baskı altında tutulduğu, eşitsizliğin, hakkın ve hukukun yok sayıldığı veya bilime aykırı düşüncenin egemen olduğu bir üniversitede, bırakın bilimsel özerkliği bilimden söz etmek bile olanaklı değildir.

 

Siirt Üniversitesinin kuruluşundan sonra, rektörlük, fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler bünyesinde, çok hızlı bir şekilde, idari anlamda kurumsal yapı oluşturulmuş ve bu kapsamda birçok yeni atama gerçekleştirilmiştir. Bu atamalar gerçekleştirilirken, Dicle Üniversitesinden kalan Siirt Eğitim Fakültesi’nin deneyimli ve emektar personelleri göz ardı edilirken, farklı kurumlardan getirilen personel değerlendirilmiştir. Bu durum, ihmal edilen personelin “Siirt Üniversitesi” kurumuna aidiyet geliştirmesini geciktirmekte, ortak bir kurum kültürü ve olumlu bir çalışma iklimini engellemektedir.

 

Şöyle ki;

Bir Üniversitesinde memur iken, Siirt Üniversitesine Enstitü Sekreteri olarak atanıp, akabinde şube müdürü kadrosuna atanması gerçekleştirilip, daire başkanlığına vekâleten görevlendirildi(657 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince o derecedeki şube müdürü kadrosuna atanabilmek için en az 10 hizmet yılı bulunması gerekirken, söz konusu kişinin ataması sırasında 8 hizmet yılı bulunmaktaydı). Başka bir Üniversitesinde şoför kadrosunda iken, Siirt Üniversitesine atandıktan sonra, kadrosu bilgisayar işletmeni olarak değiştirildi. Yine hizmetli kadrosunda olanlar, memur olarak atanması gerçekleştirilmiştir.

 

Şube Müdürlerinin tümü geldikleri yerlerde memur veya eşdeğer kadroda iken, Siirt Üniversitesine Enstitü Sekreteri olarak atanıp ve hemen akabinde şube müdürü olarak asıl atamaları gerçekleştirilmiştir. Danıştay’ın ilgili kararları kamuoyunda adı hülle olarak bilinen bu tür atamaları onamamaktadır. Kurum içi yükselme sınavının açılması talebi ise her seferinde kabul görülmemekte, aleni bir şekilde kadrolaşma had safhaya ulaşmış olup, nakil yolu ile gelen elemanların tümü belli bir sendikaya yönlendirilmektedir. Buda bize işin iç yüzünü göstermektedir.

 

Akademik ve idari personel atamalarında yandaş kadrolaşmaları istisnaya yer bırakılmayacak biçimde sürdürülmekte olup kamu kaynakları eşe dosta ve yandaşa peşkeş çekilmektedir. Bir zamanlar YÖK’ün uygulamalarını eleştirenler şimdi aynı yöntemlerle atamalar gerçekleştirip, tepeden belirlemeci bir şekilde ne üniversite çalışanlarının ne öğretim elemanlarının ne de bölümlerin istekleri dikkate alınmamaktadır. Bilimsel araştırma ve akademik gereklilikler gözetilmeden gerekli atamalar yapılmazken; tam aksine bu kriterlere uymadan kadrolaşmaya yönelik atamalar maalesef gerçekleştirilmektedir. Bu nedenlerle Siirt üniversitesi idaresi eş, dost, akraba ve yandaş kadrolaşmalarına bir an önce son vermeli, akademik ve idari personel atamalarında, liyakat ve tarafsızlık esas alınmalıdır.

 

Siirt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca çıkarılan yemek, çevre üniversitelerinden daha pahalı bir şekilde öğrenci ve personele yedirilmektedir. Şöyle ki;

- Şırnak Üniversitesinde haftalık        5.00 TL.

- Dicle Üniversitesinde haftalık          6.00 TL.

- Fırat Üniversitesinde haftalık           6.25 TL.

- Siirt Üniversitesinde ise haftalık       8.75 TL,

olup bu artışın nedeni konusunda, tatmin edici bir cevap alınamamıştır. Eğitim Sen’in bu konuda Rektör beyle görüşme talebi kabul görmemiştir. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin, Yemek Maliyetinin Hesabı “Madde 9-Bu Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.” Denildiği halde, kar amaçlı yemek çıkarılmaktadır. Bu da Üniversitenin piyasacı bir yaklaşım içersine girdiğini, yemek ücretlerine yapılan zam bunun açık bir göstergesidir.

 

Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM sınavlarında sendikamıza, Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan öğretmen üyelerimiz tarafından sınav görevlendirmelerinde yanlı davranıldığı hakkında yoğun şikâyetler ulaşmaktadır. Yapılan görevlendirmelerin eş dost ve yandaş kayırma maksatlı yapıldığı ve sınav yapabilme tecrübesine ve yetkisine sahip olmayan yetkisiz kişilerin sınavlarda görevlendirildiği;ki bundan dolayı kopya kuşkularının artacağı da bilinmelidir özellikle il milli eğitim müdürlüğünde yöneticilere Açık öğretim sınavlarında dört ayrı oturumda görev verildiği gözden kaçmamaktadır.

 

ÖSYM ve diğer kurumlarca düzenlenen tüm sınavların tarafsızlığına gölge düşürecek şekilde yapılan eş, dost ve yandaş görevlendirmelerine son verilmeli, görevlendirmelerin hakkaniyete uygun tarafsız bir şekilde dağıtılmasının önü açılmalıdır. ÖSYM ve Açıköğretim sınavlarında görevlendirmelerin hakkaniyetle dağıtılmasını şeffaf biçimde denetleyebilmek için yapılan görevlendirmelerin hangi kriterlere göre yapıldığı diğer üniversitelerde olduğu gibi üniversitenin web sayfasında duyurulmasını talep etmekteyiz. Aksi halde görevlendirmelerde yandaş kayırdığı ve adil görevlendirme yapmadığını kamuoyuyla paylaşıp tepkilerimizin farklı olacağını belirtmek istiyoruz.

 

Siirt Üniversitesi tarafından, üniversitede gerçekleştirilen hiçbir faaliyete Eğitim Sen olarak davet edilmemekteyiz. Bir sendikanın yeni binasının açılışına katılan Rektör burada yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullanmıştır: “Bu tür sendikaları desteklememiz şart” diyor. Burada Sayın Rektör Recep Ziyadanoğulları açıkça taraf olduğunu açıklamış anayasal bir suç işlemiştir. Sayın Rektör bir kurumun başındaki kişi olarak tarafsız kalmak ve her sendikaya eşit mesafede durmak zorundadır.

 

Bütün bu yaşanan olumsuzluklar ve şikâyet konusu hukuk dışı uygulamaların tarafı olan Siirt Üniversitesi Rektörü ile bu iddiaları görüşmek üzere Şube Başkanı olarak girişimlerde bulunulmuş, ancak Rektör Beyle görüşme talebimiz çeşitli sebepler öne sürülerek reddedilmiştir. Bir siyasi partinin delege ve üye tabanına kadar görüşme randevusu verebilen Rektörlük Makamının, kendi işyerinde örgütlü ve sendikal mücadelede yeri çok iyi bilinen Eğitim-Sen’in görüşme taleplerini yanıtsız bırakması manidardır.

 

Her fırsatta Hz. Ömer’in adaletinden, demokrasiden ve insan haklarından bahsedenler, bugün Siirt Üniversitesinde hakkın hukukun işlenmediğini görmelidirler. Ancak sürdürülen bu hukuksuz ve keyfi uygulamaların bundan böyle takipçisi olacağımızı, görüşme taleplerimizi geri çeviren Rektörlük Makamı ile haksız ve keyfi uygulamaları geri almadığı takdirde her türlü yasal mücadeleyi vereceğimizi buradan kamuoyuna saygıyla bildiririz.

 

EĞİTİM-SEN SİİRT ŞUBESİ

YÖNETİM  KURULU

Bu haber toplam 3307 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

YORUMUNUZ UYGUNSUZDUR!