1. HABERLER

  2. ÜLKE

  3. İHD Siirt Şubesi’nden açılımlara yeşil ışık
İHD Siirt Şubesi’nden açılımlara yeşil ışık

İHD Siirt Şubesi’nden açılımlara yeşil ışık

İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt Şubesi bugün derneğin bulunduğu Özbel İşhanı önünde toplanarak 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptılar. İHD’ye göre Demokratik Açılım, önemli ama yetersiz. Terör örgütü sempatizanları taraf

A+A-

Hükümetin “Demokratik Açılım” çalışmalarının önemli ve değerli olduğu vurgulanan açıklamada hükümete yeşil ışık yakılırken, hükümetin daha cesur adımlar atması gerektiğine dikkat çekildi.

 

İHD’den Basın Açıklaması

 

İHD Siirt şube başkanı Vetha Aydın tarafından okunan basın metninde “Türkiye’nin yıllardır değişmeyen temel sorunu insan haklarına saygılı bir demokrasinin bir türlü tesis edilmemesidir. Türkiye, pek çok ulusal üstü insan hakları belgesinin tarafı olmasına karşın, bu belgelerde yer alan hak ve özgürlükleri yaşama geçirememiş, demokrasiyi tesis edememiştir. Demokrasinin çoğulculuk, açıklık ve katılımcılık ilkeleri açısından Türkiye’nin sisteminde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engeli ise “Kürt sorunu” ve ondan kaynaklanan “şiddet ve çatışma ortamı” oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu engeli aşmak amacıyla “Kürt açılımı” ya da “demokratik açılım” adı altında başlatılan çalışmalar oldukça önemli ve değerlidir.

 

 

Açılım sürecinde, küçük bazı gelişmeler olmamış değildir. TRT 6’da Kürtçe yayın yapılması, özel televizyonlara bu konuda imkân tanınması, Cezaevlerinde Kürtçe konuşulabilmesi Kürt açılımının küçük adımlarıdır. Alevi açılımında “Alevi Çalıştaylarının” dışında henüz bir ilerleme olmamıştır. Bu durum Alevi kitlesinin tereddütlerini artırmış, adeta bir oyalama süreci içerisine girildiği izlenimi yaratmıştır. Ermeni açılımında, Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan Protokollerin  TBMM’ye sevk edilmesi tarihsel öneme sahiptir.  Ancak, bunun da Azerbeycan politikasına bağlanması düşündürücüdür.

 

Kısacası açılımlar başlamış ancak, ilerletilememiştir. Siyasal partiler yasasında düşünce ve dil yasakları devam ediyor.  Seçim yasalarında hem dil yasakları hem de temsil olanağını ortadan kaldıran yüksek barajlar aynen korunuyor. Siyasal partilerin kapatılması hala bu ülkede en kolay ve olağan bir uygulamadır. Kürt sorununda demokratik açılımın ilerleyebilmesi için DTP’nin kapatılmaması gerektiğini belirtmek isteriz. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiş, Anayasa Mahkemesini ağır bir tarihsel sorumluluk altına koymuştur. TBMM askeri ve yargı vesayetini sona erdirememiştir. Sivil asker ilişkisi demokratik ülkeler seviyesine yükseltilememiştir. Askeriyenin siyasal ve toplumsal yaşam üzerindeki vesayetinin sürdürülmesine karşılık olarak, darbe teşebbüslerinin ve çeşitli yasadışı askeri faaliyetlerin soruşturulmaya başlanması ve davalar açılması önemli bir tarihsel gelişme olarak değerlendirilebilir.

 

Sonuç olarak, insan hakları savunucuları olarak bizler, yıllardır böylesi ağır hak ihlallerinin yer aldığı uzun listeler yapmaktan yorulduk ve usandık. Evrensel Bildirge’nin 61. yılında onun sahip olduğu değer ve ilkeleri öne çıkararak bir defa daha haykırıyoruz; Yaşam hakkının kutsal kabul edildiği ve işkence yasağına mutlak olarak uyulduğu, “dur ihtarına uymadı” diye insanların yargısız infaz edilmediği, düşüncelerini açıkladığı için insanların yargılanmadığı, hapse atılmadığı, çocukların onlarca yıl ceza almadığı, hiç kimsenin etnik kökeni, dinsel inançları, cinsiyeti, cinsel yönelimi, siyasal görüşleri nedeniyle ya da başkaca bir nedenden dolayı ayrımcılığa, nefret söylemine, linç ve benzeri şiddet saldırılarına uğramadığı, siyasal partilerin kapatılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Herkese adalet istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Çoğulcu demokrasi istiyoruz. Şiddetin son bulmasını ve barış istiyoruz. Böylesi bir Türkiye için, yargı birliği ve bağımsızlığı sağlanmalı, askerîyenin siyasal ve toplumsal yaşam üzerindeki vesayeti son bulmalı, her türlü darbe teşebbüsü ve yasadışı askerî faaliyetler cezalandırılmalı, devlet yapısı çetelerden ve çıkar örgütlerinden arındırılmalı, temel hak ve özgürlükleri geliştiren ve her bakımdan güvence altına alan, özgürlükçü, eşitlikçi yeni bir anayasaya yapılmalı, cezasızlığa son verilmeli, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Ek Protokolü (OPCAT) bir an önce TBMM tarafından onaylanıp yürürlüğe sokulmalı, başta insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili tüm tarafların katılımıyla her bakımdan bağımsız ve sivil bir “Ulusal İnsan Hakları Kurumu” oluşturulmalı ve hepsinden önemlisi Kürt sorunun barışçıl, demokratik ve adil çözümü yönünde cesur ve kararlı adımlar atılmalıdır.” sözlerine yer verildi.

 

Siirt Belediye başkan vekili Musa Kurhan, DTP il başkanı Sıddık Taş ve Yöneticilerinin yanı sıra İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasının ardından bir dakikalık sesiz oturma eyleminden sonra etkinlik sona erdi.

 

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

SİİRT ŞUBESİ

SIIRT BRANCH

        Öz Bel iş Hanı Kat:2 No:54 Tel: 0484 224 57 41 Fax: 0484 224 57 41 SİİRT

E-mail. siirt@ihd.org.tr

 

Yaşasın insan hakları ve özgürlükleri… Yaşasın demokrasi… Yaşasın barış… 10.12.2009

İHD SİİRT ŞUBESİ

 

Bu haber toplam 2590 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

YORUMUNUZ UYGUNSUZDUR!