1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Eğitimsen 21. Aralıkta Grevde
Eğitimsen 21. Aralıkta Grevde

Eğitimsen 21. Aralıkta Grevde

Şimdi haklarımıza sahip çıkma, baskılara karşı mücadeleyi yükseltme zamanı! diyerek 21 Aralıkta Greve gitme kararı aldı.Yapılan Basın açıklaması şöyle

A+A-

AKP’nin ‘İleri Demokrasi’sinde Dokunan Yanıyor!

 

AKP, Irak’a “özgürlük ve demokrasi” adı altında baskı ve zulmü götüren ABD’nin izinden gidiyor; “ileri demokrasi” adını verdiği yeni döneminde baskıcı bir yönetim inşa ediyor.

Deniz Feneri davası gibi yolsuzluk davalarının üzeri örtülürken, deprem vergileriyle ‘duble yollar’ yapanlar yargılanmazken; doğasına-suyuna-vadisine, emeğine sahip çıkanlar, ülkesinde füze kalkanı istemeyenler, hak ve özgürlük alanlarının daraltılmasına karşı duranlar, kamusal eğitim-bilimsel üniversite isteyenler yani AKP’nin sesini, sözünü taşımayan tüm kesimler sindirilmeye, susturulmaya çalışılıyor. Ülkemiz açık hava hapishanesine dönüştürülüyor; gazeteciler, sendikacılar, öğrenciler, akademisyenler, öğretmenler, insanca yaşam isteyenler gözaltına alınıyor, soruşturuluyor, sürgün ediliyor, tutuklanıyor; “dokunan yanar kuralı” işletiliyor; Hitler faşizmi egemen kılınıyor.

 

Esnek ve Güvencesiz Çalıştırma Yaygınlaştırılıyor!

 

AKP Hükümeti, esnek, güvencesiz, performansa dayalı çalıştırmayı yaygınlaştırıyor. Özelleştirme ve ticarileştirme politikalarıyla sosyal devleti tasfiye ediyor, eğitim-sağlık gibi kamusal hizmetleri paralılaştırıyor.

Eğitimin yükünü omuzlayan hizmetli-memur ve teknik personele ilişkin her geçen gün daha fazla angarya çalışma dayatılıyor. Taşeron şirketlere ihale edilen okullarda kadrolar daraltılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ise, öğretmenlerin üç ay tatil yaptığını söyleyerek daha fazla sömürüleceğimizin sinyallerini veriyor. Yetmiyor, mesleğimizi muğlaklaştırarak iş yükümüzü arttıracak ‘performans’ sistemini hayata geçireceğini söylüyor. Böylece bizlerden meslektaşlarının üzerine basarak ilerlemeyi kendine hedef edinmiş ‘piyasa koşullarına ve AKP’ye uyumlu öğretmenler’ yaratmaya çalışıyor!

Performansa ve yeterliliğe tabii tutulmamız yetmiyor, hiçbir söz söyleme hakkı verilmeden tabii tutulacağımız rotasyon (sürgün) kararını alıyor!

ADEY, RİDEF gibi uygulamalarla angarya çalıştırmaya yenilerini ekliyor, devletin görevleri bizlerin sırtında kambur olup büyüyor! 300 bini aşkın ataması yapılmayan öğretmen varken Bakanlık’ın ihtiyacının 60 bin olduğunu, bu sayının dışında kalanların ise kendilerine başka bir iş bulmalarını öğütlüyor! Kadrolu öğretmen ataması yapmıyor, bizleri esnek ve güvencesiz çalışmaya, ücretli öğretmenlik yapmaya mahkûm ediyor!

 

Kamuda ‘Devrim’: KHK Cumhuriyeti’ne Hoşgeldiniz!

 

AKP, sermayenin birikim alanlarını büyütmeyi hedefliyor ve kendine yeni rant alanları arıyor; çözümü, olağanüstü halle çıkardığı KHK’lardan bir cumhuriyet yaratmakta görüyor. Özünde kamunun piyasacılık temelinde düzenlenmesi olan KHK’larla eğitim tamamen piyasanın eline bırakılıyor.

 

652 sayılı KHK ile eğitimde “girişimcilik” ve “küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim”in öne çıkarılması piyasacılığın eğitime ne düzeyde hakim olduğunu gösteriyor.

Özür grubu tayinlerine yılda bir kez ve yaz aylarında yapılacak şekilde düzenleme getiriliyor. Müfettişlerin mesleği, “İl Eğitim Denetmenliği” olarak değiştirilerek görev ve yetkilerine sınırlama getiriliyor, iş yükleri arttırılıyor, rotasyona tabii tutularak ek ödemeleri düşürülüyor.

“Eşit işe eşit ücret” yalanıyla çıkarılan 666 sayılı KHK ile kamu üst düzey görevlileri ve çalışanlar arasındaki ekonomik uçurumu derinleştiriyor.

 

Sendikalar Yasası Taslağıyla Kamu Emekçilerinin Hakları Hiçe Sayılıyor!

 

AKP, hazırladığı 4688 sayılı yasa taslağıyla yıllardır verdiğimiz meşru mücadeleyi, kazanılmış haklarımızı hiçe sayıyor, grev ve toplu sözleşme hakkımızı, örgütlenme özgürlüğümüzü, özlük ve demokratik haklarımızı engellemeye çalışıyor.

Taslakta; Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’nin yedi üyesinden dördünün yandaş konfederasyona verilmesi VAR!

 

Toplu sözleşmenin kapsamını kuşa çevirerek sadece mali ve sosyal haklarla sınırlama getirilmesi VAR!

 

Belediyelerde toplu sözleşme yapılmasının imkânsız hale getirilmesi VAR! Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun çoğunluğunun hükümet tarafından atanması VAR!

Toplu sözleşmede planlanan değişikliğin yasalaşmasını bekleyen AKP, memur maaş zamlarını da erteliyor. Yapılması muhtemel %3’lük zam ise elektriğe, suya, doğalgaza, ulaşıma yapılan zammın üçte birini dahi karşılamıyor.

 

Bizler;

 

Yaratılmaya çalışılan baskı ve korku imparatorluğuna karşı durmak için,

Gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi için,

Sözleşmeli, geçici çalıştırmaya son verilmesi, kadrolu- güvenceli çalıştırmanın esas alınması, atama sorunumuzun giderilmesi için,

Performans ve rotasyon (sürgün) uygulamalarının kaldırılması için,

KHK’larla getirilen haksızlıkların ve adaletsizliklerin son bulması için,

Eğitime yeterli bütçe, okullara ödenek verilmesi için,

Eğitimin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik uygulamalardan vazgeçilmesi için,

Eğitimde yaşanan siyasal kadrolaşmaya son verilmesi için,

Demokratik, nitelikli, kamusal, laik ve anadilde bir eğitim için,

YÖK’ün kaldırılması, üniversitelerin özerk, bilimsel, demokratik yapıya kavuşturulması için,

 “Eşit işe eşit ücret” ilkesinin gerçek anlamda uygulanması için,

Özür grubu atamalarının önündeki engellerin kaldırılması için,

Temel tüketim maddelerinden vergi alınmaması, ilaçta katkı payı, sağlıkta katılım payı adı altında alınan paraların kaldırılması, vergi payının düşürülmesi herkesten kazancına göre vergi alınması ve vergide adalet için,

Ek ders, kreş, İLKSAN gibi sorunlarımızın çözüme kavuşturulması için,

 

21 Aralık’ta GREVDEYİZ!

Şimdi omuzlarımızdaki boşlukları doldurma, baharı birlikte getirme inancını yüreklerimizde hissetme zamanı!

Şimdi haklarımızın gaspına karşı direnme, geleceğimize sahip çıkma zamanı!

Şimdi eşit, özgür, demokratik bir ülkeyi bugünden kurma inancıyla greve gitme zamanı!

 

SOKAĞA, GREVE, ÖZGÜRLEŞMEYE!

Bu haber toplam 2169 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

YORUMUNUZ UYGUNSUZDUR!