1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Borçlu Sigortalı ve İşverenlere çağrı
Borçlu Sigortalı ve İşverenlere çağrı

Borçlu Sigortalı ve İşverenlere çağrı

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) Siirt İl Müdürlüğü, borç yapılandırması ile ilgili olarak bir basın metni yayınlandı.

A+A-

SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması:

 

 

BORÇLU SİGORTALI VE İŞVERENLERE ÇAĞRI

 

            Bilindiği üzere, 5458 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun geçici 23, geçici 24 ve geçici 25 inci maddeleri ile işveren ve sigortalılarımıza kapsama giren borçlarını yapılandırmak suretiyle ödeme kolaylığı imkânı sağlanmıştır.

 

            Hal böyle olmakla birlikte, anılan Kanun ve maddeler ile sağlanan hakkın kazanılması işveren ve sigortalılarımızın yine anılan Kanun ve maddelerde öngörülen şartlarda ve eksiksiz olarak borçlarını ödenmelerine bağlı bulunmaktadır.

 

            Bu nedenle, kapsama giren borçları yapılandırılmış ve ödeme yükümlükleri halen devam eden işverenlerimizin ve sigortalılarımızın yapılandırma haklarını iradeleri dışında kaybetmemelerini teminen söz konusu Kanun ve maddelerde öngörülen aşağıdaki şartlar konusunda bilgilendirilmelerinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

 

            Buna göre;

 

1-      22/2/2006 tarih ve 5458 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçları yapılandırılan veya 5510 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca yapılandırma anlaşmaları ihya edilen işveren ve sigortalılarımızın;

 

-    Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defada fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri,

    -    Bir takvim yılına ilişkin üçe kadar (dahil) ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarını taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; taksitlendirme süresinin, izleyen takvim yılı sonunda önce sona ermesi halinde ise son taksit dışındaki diğer ödenmeyen taksitlerini en geç taksitlendirme süresinin son ayında; ödemeleri,

     -   Ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmının son taksite ait olması halinde ise bu tutarın en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri,

 

 Hallerinde, yeniden yapılandırma haklarını kaybedecekleri ve ödedikleri tutarların ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edileceği, taksit ve cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerini eksik yerine getirmiş olmaları halinde, ödeme yükümlülüklerini ihlal etmiş yayılacakları,

 

2- 15/5/2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 24 üncü madde ve 31/8/2008 tarih ve 5797 sayılı kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 25 inci madde kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılan işveren ve sigortalılarınızın;

 

-    Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgi ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri,

 

-   Bir takvim yılanda üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri, Hallerinde, taksitlendirme haklarını kaybedecekleri ve taksitlendirme önce duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlarına mahsup edileceğinin bilinmesi önemle duyurulur.

Bu haber toplam 2000 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

YORUMUNUZ UYGUNSUZDUR!