1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Belediyenin Haziran 2010 Meclis Kararları Açıklandı
Belediyenin Haziran 2010 Meclis Kararları Açıklandı

Belediyenin Haziran 2010 Meclis Kararları Açıklandı

Belediye Başkanı Selim Sadak Başkanlığında Siirt Belediye Meclis Üyeleri 1–5 Haziran arasında yapılan Belediye Meclis çalışmalarında alınan karalar açıklandı.

A+A-

Belediye Meclisinin 1–5 Haziran arasında yapmış olduğu çalışmalarda alınan kararlar açıklandı. Güres Caddesinde bulunan orta refüjündeki dükkânların ruhsatlandırılması amacıyla plan deşikliğinin İmar Komisyonuna sevk edilmesi ve Belediye bünyesinde 3. dereceli İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kadrosunun Destek Hizmetler Müdürlüğü kadrosuyla değiştirme kararlarının bulunduğu 23 kararın açıklandığı Belediye Meclisinin Haziran ayı çalışmalarında yer alan diğer kararlar şöyle;

 

 

1-      Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde yer alan ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle, Siski Müdürlüğü bütçesinden 700.000,00 TL’nin Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 

 

2-    Resmi Kurum ve Şahıslara ait 14 Adet plan tadilat tekliflerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

 

3-    Temmuz/2010 Meclis toplantısının, 05 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat: 14.00’te Belediye Hizmet Binası 3. katındaki Meclis Salonunda yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

4-    Belediyemiz bünyesinde boş bulunan 3. dereceli İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kadrosunun,  3. Dereceli Destek Hizmetler Müdürlüğü kadrosuyla değiştirilmesine  oybirliğiyle karar verildi.

 

5-     Güres Caddesi orta refüjündeki dükkanların ruhsatlandırılması amacıyla plan değişiklik işlemlerinin yapılmak üzere İmar Komisyonuna sevkine, oybirliğiyle karar verildi.

 

6-    Yerel yönetimin kendi yapısı içindeki kadınların rolleri ve haklarıyla, yerel yönetimin sunduğu hizmetlerden kadınların adil ve eşit biçimde yaralanmalarını sağlamak amacıyla Meclis Üyeleri BDP Grubundan Seyfettin AYDIN, Gülbahar KARATAŞ ve AKP Grubundan Kumri KÜÇLÜ’den müteşekkil 1 yıl süreyle "Kadın Erkek Eşitliği Araştırma Komisyonu"nun kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

7-    Şehirleşme Komisyonu’nun hazırlamış olduğu raporun okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Şehrimizin yerleşim alanını arttırmak, yeni bir kent görünümüne kavuşturmak ve imar mevzuatına uygun yapılaşmayı sağlamak amacıyla, Belediyemiz tarafından imara açılan ve ifrazı yapılan (Evren Mahallesi, İpek Yolu üzeri gibi) alanlarda yol açma çalışmalarının başlatılması ve Belediyemiz hizmetlerinden faydalandırılması ile uzun vadeli ve cüz’i taksit ödeme koşuluyla dar kesimli vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile koordineli çalışmaların başlatılmasına ilişkin çalışmaların olumlu ve faydalığı olduğu görüş birliğine varılarak raporun tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

 

8-    Kültür ve Sanat Komisyonu’nun hazırlamış olduğu raporun okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Özürlülerin, sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanabilmesi ve gerekli desteğin sunulması yönünde yapılacak çalışmalara esas olmak üzere; İlimizde mevcut özürlülerin tespiti için ilgili kurumlar ve mahalle muhtarları nezdinde araştırma yapılmasına ilişkin çalışmaların olumlu ve faydalığı olduğu görüş birliğine varılarak raporun tasdikine, oybirliğiyle karar edildi.

 

9-    İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği gereği olarak “İçkili Yer Bölgesi” ile ilgili yapılan yer tespit çalışmaları konusunda sağlıklı bir karar alınabilmesi için teknik elemanlar ile birlikte şehir planı üzerinde yapılan çalışmaların olumlu ve faydalığı olduğu görüş birliğine varılarak raporun tasdikine, ayrıca İçkili Yer Bölgesinin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi için 2 ay ek süre uzatımının verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

10- Çevre Sağlığı Komisyonu’nun hazırlamış olduğu raporun okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Şehir temizliğinin daha sağlıklı bir şekilde yapılması, belediye yasaklarına uyulması konusunda zabıta ekiplerince yapılan kontrol ve denetimlerin arttırılmasına ilişkin çalışmaların olumlu ve faydalığı olduğu görüş birliğine varılarak raporun tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

 

11-Belediye Gelirlerini Artırma ve Yolsuzlukları inceleme Komisyonu”nun hazırlamış olduğu raporun okunmasından sonra tasdiki konusunda yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Belediye gelirlerinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmaların olumlu ve faydalığı olduğu görüş birliğine varılarak raporun tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

 

12-Altyapı Araştırma Komisyonu’nun hazırlamış olduğu raporun okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Altyapı taşeronu olan Çukurova Firmasının yapmış olduğu Lot-1 kapsamındaki atıksu sisteminde tespit edilen yüklenici eksiklikleri konusunda yapılan çalışmaların olumlu ve faydalı olduğu görüş birliğine varılarak raporun tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

 

13-Evren Mahallesi İsim değişikliği Araştırma Komisyonu’nun hazırlamış olduğu raporun okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Evren Mahallesi isim değişikliği ve isimsiz sokakların tespit çalışmaları ile ilgili halk nezdinde görüşmeler devam etmekte olup ayrıca şehrimize emeği geçenleri araştırma çalışmalarına ilişkin çalışmaların olumlu ve faydalığı olduğu görüş birliğine varılarak raporun tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

 

14-İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 455 Ada 80 nolu parsel Revizyon İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu Belediye Hizmet Alanının kullanılmayan kısmının yaklaşık 1383 metrekaresinin konut alanına, 375 metrekaresinin oluşacak yoğunluk için park alanına çevrilmesi şeklindeki plan tadilat teklifi ilgili alanın Siski Müdürlüğümüzce kullanılması sebebiyle talebinin reddine, oy birliğiyle karar verildi. 

 

15-İlimiz Merkez Ulus Mahallesi 162 Ada 5 numaralı parselde bulunan evin yolda kalması sebebiyle hâlihazır duruma göre genişliğinin değiştirilmeden kaydırılmasında, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara göre herhangi bir sakıncasının bulunmadığından plan tadilatının yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 

 

16-İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 310 Ada 14 nolu parselin kat talebi olmadan bitişik nizama çevrilmesi şeklindeki plan tadilat teklifi, söz konusu parselin ayrık nizamda yapılaşmaya olanak tanımaması sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yan komşuların muvafakati alınması şartıyla bitişik nizama çevrilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 

 

17-İlimiz Merkez Yeni Mahalle 404 Ada 4 nolu parselin ayrık nizamda yapılaşmaya olanak tanımaması sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yan komşuların muvafakati alınması şartıyla bitişik nizama çevrilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 

 

18-İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 463 Ada Ayrık Nizam 6 Kat olarak görülmekte olup bitişik nizam 6 kat yapılması teklifi üzerinde yapılan inceleme sonucu söz konusu adanın yan komşuların muvafakati alınması şartıyla bitişik nizama çevrilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 

 

19-Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. bendi gereği olarak:  İmar Komisyonunca incelenen, Belediye Meclisinin 10.04.2010 tarih ve 77 sayılı kararına yapılan itirazın reddine yönelik oyçokluğuyla rapora bağlanan; Belediye Meclisinin 10.04.2010 tarih ve 77 sayılı kararına istinaden yapılan itiraz sonucunda söz konusu plan tadilatının herhangi bir hukuki sakıncasının olmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verildi. 

. 

20-İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 472 Adanın 15 metrelik yola bakan cephesinde bulunan 8, 9, 10, 12 nolu parsellerin kentin gelişen bölgesinde olması, resmi kurumlara, eğitim ve sağlık alanlarına yakınlığı sebebiyle ticaret alanına ihtiyaç olabileceği göz önüne alınarak söz konusu 472 Ada 8, 9, 10, 12 nolu parsellerin konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine, oybirliğiyle karar verildi. 

 

21-İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 311 Ada 100 Nolu parsele ilişkin alınmış olan kurum görüşlerine istinaden söz konusu parselde bulunan Ortaöğretim Tesis Alanı ile Kireş Alanının Konut Alanına çevrilmesi ve 10 bin metrekarelik İlköğretim Tesis Alanı tasarlanması, sosyo-kültürel tesis alanların konut alanına çevrilmesi, 2500 metrekarelik dini tesis alanı ile 2700 metrekarelik park alanı tasarlanması şeklindeki plan değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 

 

22-İlimiz Merkez Doğan Mahallesi 266 Ada 2 numaralı parsel Ayrık Nizam 4 kat görülmekte olup, söz konusu 266 Ada 2 nolu parselin ayrık nizam 3 kat şeklindeki plan tadilatının yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 

 

23-İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi 270 Ada 11 nolu parselde bulunan 6174 metrekare park alanı ile 5533 metrekare Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının ticaret alanına buna istinaden kaldırılan park alanının 311 Ada 82 nolu parselde bulunan yaklaşık 6162 metrekare konut alanı ve 1700 metrekarelik Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına kaydırılmasına, yani kaldırılan 6174 metrekare parkın arka parseldeki 7862 metrekare olarak tasarlanması ile ilgili teklifin İmar Komisyonunca yeniden yerinde gerekli incelemenin yapıldıktan sonra Temmuz/2010 Meclis Toplantısında görüşülmesine, oybirliğiyle karar verildi. 

Bu haber toplam 2122 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

YORUMUNUZ UYGUNSUZDUR!